Älvsjö Hotel

År

By

Land

Arkitekt

Type

Koncept

Farve

2017

stockholm

sverige

hotel

skærmtegl design tegl

Grå

Älvsjö Hotels flotte facader er tegnet af White arkitekter.