Medicinareberget, Gøteborg

År

By

Land

Arkitekt

Type

Koncept

Farve

2007

göteborg

sverige

bjurstrøm & brodin

undervisningsbygning

baguette

gul

Baguettes anvendt som både facade og en del af akustikløsningen i bygningen.