Sjælør Boulevard AAB

År

By

Land

Arkitekt

Type

Koncept

Farve

2016

valby

danmark

domus

boliger

skærmtegl classic

gul

Renovering af Sjælør Boulevard AAB.

Vellykket energirenovering på Sjælør Boulevard. 300 mm isolering og en ny facade med keramiske skærmtegl.

Facaden fremstår varieret til trods for at teglenes farve er helt ens.

En medvirkende årsag må søges i lysets varierende refleksion på grund af rillerne, og at rilleafstanden er meget vigtig for indtrykket.