Nordøst Amager Skole

År

By

Land

Arkitekt

Type

Koncept

Farve

2023

København

Danmark

Skole

Skærmtegl Classic

Rød

Den nye skole på Amager er er et unikt skolebyggeri, hvor der er arbejdet med at skabe gode rammer for læring.
Unikt blandt andet fordi skolen er bygget i et telt, hvilket ikke ses ofte i Danmark.
Den røde skærmtegl giver en facade med markante vertikale udtryk og smuk skyggevirkning.
Skærmteglen har vi leveret sammen med vores leverandør NBK. Det er en af mange skoleprojekter vi har leveret i københavns kommune og igen en leverance hvor NCC er entrepenør.