Älvsjö Hotel

År

By

Land

Arkitekt

Type

Koncept

Farve

2017

stockholm

sverige

white arkitekter

hotel

skærmtegl design tegl

brun

De flotte facader på Älvsjö Hotel er tegnet af White arkitekter.

4
1